Hosť Rádia Regina Západ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
Vysiela sa každý pracovný deň od 12:30 do 13:00.
Popis epizódy
Pokorný, vytrvalý, dynamický, plný energie a elánu, majster dirigentského umenia – profesor Ondrej Lenárd. V rozhlase pôsobil v rokoch 1970 až 1989. Po 30 rokoch sa vrátil do obrátenej pyramídy a opäť je šéfdirigentom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Aké má plány s týmto hudobným telesom? Čo robí vo voľnom čase, ako relaxuje? Ako vníma vianočné sviatky? Zisťovala Mária Babinská.