Hosť Rádia Regina Západ

Pol hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
Vysiela sa každý pracovný deň od 12:30 do 13:00.
Popis epizódy
Hostia: Peter Benček Ivan Šóš Ladislav Sabolčák Spevácky zbor slovenských učiteľov oslávil v pandemickej tichosti 3.marca tohto roku 100 rokov od svojho založenia. Myšlienka vznikla vo vlaku, prvotné teleso sa sformovalo v Trenčíne a okolí, preto neprekvapí, že oficiálne sídlo zboru je v Trenčianskych Tepliciach. Tam v roku 1933 postavili aj zo zbierok medzi učiteľmi domov na skúšky, aj oddych. Miloš Ruppeldt, Dezider Kardoš, Ján Cikker, Eugen Suchoň a ďalší významní tvorcovia slovenského hudobného života spolupracovali a spolupracujú s týmto jediným veľkým stále aktívnym mužským zborom na Slovensku. Viac sa dozvieme v nasledujúcej hodinke, ktorú pripravila Iveta Pospíšilová.