Hosť Rádia Regina Západ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
Vysiela sa každý pracovný deň od 12:30 do 13:00.
Popis epizódy
16. november je Svetovým dňom sokoliarstva. Aktuálny rok je výnimočný v tom, že práve 16. novembra sa rozhodne, či slovenská komisia odporučí zápis nášho sokoliarstva do svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Unesco. Predstavíme si sokoliarstvo ako tradičný spôsob lovu, ale aj jeho moderné podoby - aveterapiu, sokoliarske krúžky, tábory, predvádzanie na hradoch a zámkoch. Povieme si, aké podmienky treba splniť, aby sa sokoliarstvo stalo prvkom nášho kultúrneho dedičstva a navštívime aj sokoliarsky dvorAstur na hrade Červený Kameň. pripravil: Michal Herceg