Hosť Rádia Regina Západ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
Vysiela sa každý pracovný deň od 12:30 do 13:00.
Popis epizódy
Dnes vás pozveme na špeciálnu túru. Cieľ našej cesty, vrchol, si vyberieme podľa toho akú má za sebou minulosť. Tak to totiž urobil aj náš dnešný hosť - Juraj Červenka - historik, publicista a rozhlasový editor. Aj na našich frekvenciách ste mohli počuť jeho rozprávanie z histórie futbalu, alebo témy súviace s problematikou vonových konfliktov 19. A 20. storočia, predovšetkým prvej svetovej vojny. Tento raz spojil niekoľko svojich záľub dokopy a vznikla z toho kniha – 52 najkrajších túr po Slovensku. Pri príprave a písaní reportáží často čerpal z dobových zdrojov, zo starých novinových článkov či z turistických sprievodcov a kníh. Rozprával sa s ním Juraj Turis.