Husličky z javora

Regina Západ | Piatok 31.08.2018, Hudobno slovný útvar


Three vioces - album Tři hlasy a speváčky: Irén Lovasz z Maďarska, Michal Elia Kamal z Izraela a známa česká etnospeváčka Jitka Šuranská

Nájdete nás na Facebooku