Kapela, hraj!

Regina Západ | Pondelok 5.02.2018, Hudobno slovný útvar


Hosťom redaktora Ľuboša Kovbačecha je p.Ján Mečiar- zakladajúci člen DH Maguranka. Premiéra - február 2018.

 

Nájdete nás na Facebooku