Tour de France 2022
Tour de France 2022

Sobotný hosť Rádia Regina Stred

Rozhovory so zaujímavými ľuďmi nielen o ich víkendoch.

Vysiela sa v sobotu 11:05-12:00
Popis epizódy
Kalvária v Banskej Štiavnici sa zaraďuje medzi najkrajšie objekty tohto typu v Európe. Je jedinečná svojou veľkosťou, pretože takto stavané kalvárie bežne nevidieť, je jednou z najväčších na svete. Meno sobotného hosťa v Rádiu Regina Stred je spojené s výnimočným príbehom obnovy Kalvárie v Banskej Štiavnici. V minulosti jej totiž hrozil zánik. Martin Macharik vyštudoval environmentálnu geológiu, pracoval ako riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu a tajomník vládneho výboru na obnovu Tatier po kalamite v roku 2004. Hosť: Martin Macharik (predseda Kalvárskeho fondu v Banskej Štiavnici) Moderuje: Alžbeta Beňová