Sobotný hosť Rádia Regina Stred

Rozhovory so zaujímavými ľuďmi nielen o ich víkendoch.

Vysiela sa v sobotu 11:05-12:00
Popis epizódy
Vytvoriť zo súkromného konzervatória školu, ktorej absolventi sa presadili na domácich profesionálnych scénach, alebo úspešne študujú na prestížnych zahraničných tanečných školách. Vypredať sálu na Liptove s baletným predstavením, to všetko sa podarilo Eve Ohraďanovej, riaditeľke Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku. Aktivít, ktorým sa venuje je ešte oveľa viac. Okrem iného sa snaží priniesť zmenu do školstva a je prezidentkou Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Našim žiakom by priala školy, ktoré ich naučia zvládať náročné životné situácie, a zároveň byť v rovnováhe so sebou aj so svetom. Moderuje: Alžbeta Beňová