Panoráma Rádia Regina

Magazín o zaujímavých miestach v jednotlivých regiónoch Slovenska - historicky aj zo súčasnosti, aj kuriozity. Hosť v kontakte s poslucháčmi
V prázdninových vydaniach relácie špeciálny seriál o bratislavských palácoch.
Vysiela sa: sobota 09:00-11:30

Archiváciu denného prúdového vysielania neposkytujeme.