Portréty

Predstavujeme zaujímavé osobnosti, ktoré svojou prácou a životom prekročili prah svojho regiónu i Slovenska

Reláciu vysielajú všetky tri Rádiá Regina

Vysiela sa v nedeľu 15:05-15:35
Popis epizódy
Božena Schniererová - štyri desaťročia pracovala v sociálnej oblasti - najmä ako riaditeľka zariadenia pre seniorov v Kremnici.