Vademecum

Regina Západ | Utorok 23.06.2020, Začiatok relácie


85 % všetkých informácií zo svojho okolia. Zdravé oči - majú pre každého z nás nevyčísliteľnú cenu Na naše oči však striehne veľa ochorení. Niektoré poznáme, iné už menej. O závažnom očnom ochorení – vekom podmienenej degenerácii makuly sa vo Vademecu zhovára Janka Bleyová s MUDr. Erikou Vodrážkovou z Očnej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a prezidentkou Slovenskej glaukómovej spoločnosti.

 

Nájdete nás na Facebooku