Vademecum

Bezstarostné leto sa vďaka úrazu či ochoreniu môže u detí rýchlo zmeniť. Užitočné informácie pre rodičov počas letných mesiacov ponúka vo Vademecu Beáta Repíková s detskou pediatričkou MUDr. Katarínou Šimovičovou.