Večerné reflexie

Titusz Tóbisz - sólista opery Štátneho divadla v Košiciach