MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Večerné reflexie

Umelecko-publicistická relácia o presahoch duchovného dedičstva do súčasného života. Osobnosti rôznych profesií podávajú svedectvo o dobe, o ľuďoch, o hodnotách, ktoré vyznávajú

Reláciu vysielajú všetky tri Rádiá Regina

Vysiela sa v utorok 21:05-22:30.
Popis epizódy
hostka: profesorka epidemiológie Monika Halánová, prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, moderuje Adriana Jesenková