Večerné reflexie

Umelecko-publicistická relácia o presahoch duchovného dedičstva do súčasného života. Osobnosti rôznych profesií podávajú svedectvo o dobe, o ľuďoch, o hodnotách, ktoré vyznávajú

Reláciu vysielajú všetky tri Rádiá Regina

Vysiela sa v utorok 21:05-22:30.
Popis epizódy
Mila Haugová, jubilantka/80/, poetka, prekladateľka, esejistka, najprekladanejšia zo slovenských básnikov, nositeľka viacerých vyznamenaní