50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Z duše

Duchovná reflexia aktuálnych udalostí a javov
Vysiela sa: nedeľa 6:35
Popis epizódy
Andrea Eliášová: Claudel