Z duše

Duchovná reflexia aktuálnych udalostí a javov
Vysiela sa: nedeľa 6:35
Popis epizódy
Ivana Adamcová: Odvaha Titusa Zemana