Fenomén21
Fenomén21

Z duše

Duchovná reflexia aktuálnych udalostí a javov
Vysiela sa: nedeľa 6:35