Tour de France 2022
Tour de France 2022

Až po uši s Gabrielou Tomajkovou

Pri príležitosti 65. výročia rozhlasového vysielania z Banskej Bystrice, vám každý štvrtok predstavujeme ľudí, ktorí majú niečo do činenia s Rádiom Regina Stred, či ako poslucháči alebo naši respondenti.
Popis epizódy
Dnes vám Gabriela Tomajková predstavuje Jána Kožiaka, výrobcu heligónok, ktorý žije v malohontskej obci Rimavské Brezovo a v dielni mu znie Rádio Regina.