Zahrajte mi túto z Bratislavy

Regina Západ | Streda 24.01.2018, Hudobno slovný útvar


Moderovaný prúd s ľudovou a dychovou hudbou, doplnený informáciami o folklórnom dianí z rôznych oblastí západného Slovenska

Vysiela sa pondelok, utorok, streda, štvrtok 17:30-18:00.

Nájdete nás na Facebooku