Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku (Banská Štiavnica)

Pilotná časť k pripravovanému dokumentárnemu cyklu o svetovom dedičstve UNESCO na Slovensku.

Načítava sa prehrávač...

Archív - zvoľte dátum

Dňa 11. decembra 1993 bolo mesto Banská Štiavnica s okolím zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Rozvoj slobodného kráľovského mesta Banskej Štiavnice už stredoveku bol spojený s bohatými rudnými žilami a ich využívaním. Mesto malo veľkú rozlohu už v 13. storočí. Neodmysliteľnou súčasťou tohto centra technickej vzdelanosti je dodnes reprezentatívna urbanistická štruktúra s výnimočnou architektúrou, charakteristickou goticko-renesančnými meštianskymi domami, objektmi prvej Baníckej a lesníckej akadémie v Európe a osídlením, spojeným s banskou činnosťou, radnicou, sakrálnymi stavbami (kostol sv. Kataríny) a fortifikačným systémom. Jedinečné technické pamiatky, ktoré súvisia s ťažbou a spracovaním polymetalických rúd, ako sú napríklad štôlne, veže, vodné nádrže a celý technický systém spojený s využívaním vodnej energie, zabezpečujúcej chod banských mechanizmov, patria medzi svetové unikáty.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 18.04. 09:40 Repríza
  • Streda 21.04. 08:30 Repríza
  • Streda 28.04. 08:30 Repríza
  • Štvrtok 29.04. 08:30 Repríza