CE.ZA.AR. 2017

Priamy prenos slávnostného udeľovania cien CE.ZA.AR 2017.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

XIV. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE•ZA•AR 2015 Záštitu nad architektonickou súťažou CE·ZA·AR 2015 prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Záštitu nad Cenou CE·ZA·AR 2015 prijal i primátor mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ocenenie CE•ZA•AR sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku v šiestich kategóriách: • Rodinné domy • Bytové domy • Občianske a priemyselné budovy • Rekonštrukcia a obnova budov • Interiér • Exteriér Úlohou ocenenia CE·ZA·AR je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre ako takej a o kvalitách budovaného životného prostredia. Práve z toho dôvodu vkladá Slovenská komora architektov, reprezentovaná predstavenstvom, mnoho úsilia do organizácie i propagácie súťaže.Trinásť úspešných ročníkov je dôkazom dôležitosti odbornej, ale aj laickej reflexie architektúry Do súťaže môže dielo prihlásiť každý autor, resp. člen autorského kolektívu, ktorý je v čase podania prihlášky členom Komory. Prihlásiť je možné také dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky. Členmi tohtoročnej medzinárodnej poroty sú: Marlies Breuss, Arch. DI. M.Arch. (architektka, Rakúsko) Mgr. Dušan Buran Dr. phil. (kurátor, Slovenská republika) Ing. arch. Lukáš Kordík (architekt, Slovenská republika) Ing. arch. Štefan Moravčík (architekt, Slovenská republika) Doc. Ing. arch. Antonín Novák (architekt, Česká republika) Ing. Arch. MgA. Osamu Okamura (architekt, Česká republika) Roman Rutkowski (architekt, Poľsko) Predsedkyňou poroty sa pre tento ročník stala historicky prvýkrát žena Marlies Breuss

Archív - zvoľte dátum