Senior klub-magazín

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Magazín o aktívnom živote, radostiach i starostiach ľudí zrelého veku.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Medailón prof. Ladislava Hegyiho - lekára so špecializáciou v odbore geriatria. Určitý čas zastával funkciu riaditeľa Výskumného ústavu gerontológie v Malackách. V súčasnosti je vedúcim Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. 20 rokov je vedúcim redaktorom časopisu "Geriatria" a redaktorom "Bedeker zdravia".... Píše články o osobnostiach z histórie medicíny - to je jeho veľká záľuba.... Tri roky pracoval spolu s tímom 30 špičkových autorov z každého medicínskeho odboru na veľkej knihe "Geriatria". Na Slovensku je to prvá takto komplexne spracovaná problematika geriatrie a v takom veľkom rozsahu (800 strán). V záverečnom bloku nášho magazínu vám prinesieme informácie o novele zákona o sociálnych službách, t.j. o cieľoch tejto novely a o vytvorení nových podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb a v špecializovaných zariadeniach. , Medailón prof. Ladislava Hegyiho - lekára so špecializáciou v odbore geriatria. Určitý čas zastával funkciu riaditeľa Výskumného ústavu gerontológie v Malackách. V súčasnosti je vedúcim Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. 20 rokov je vedúcim redaktorom časopisu "Geriatria" a redaktorom "Bedeker zdravia".... Píše články o osobnostiach z histórie medicíny - to je jeho veľká záľuba.... Tri roky pracoval spolu s tímom 30 špičkových autorov z každého medicínskeho odboru na veľkej knihe "Geriatria". Na Slovensku je to prvá takto komplexne spracovaná problematika geriatrie a v takom veľkom rozsahu (800 strán). V záverečnom bloku nášho magazínu vám prinesieme informácie o novele zákona o sociálnych službách, t.j. o cieľoch tejto novely a o vytvorení nových podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb a v špecializovaných zariadeniach.

Archív - zvoľte dátum