Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Materinská škola

Rómčina alebo slovenčina - čo je materinský jazyk rómskych detí?

Načítava sa prehrávač...

Archív - zvoľte dátum

Hoci sa rómčina stala jedným z oficiálnych menšinových jazykov, prax je iná. Hoci sa realizovalo množstvo experimentálnych projektov, ale v skutočnosti sa téma ocitla na okraji spoločenského záujmu.. Cieľom dokumentárneho filmu MATERINSKÁ ŠKOLA je zbilancovať toto dlhodobé úsilie a zmonitorovať súčasný stav používania rómskeho jazyka na rôznych stupňoch škôl. K rómskemu jazyku ako k svojmu materinskému jazyku sa pri doteraz poslednom sčítaní počtu obyvateľov prihlásilo viac ako 120 000 ľudí. Na jednej strane kultúrne bohatstvo, ktoré si Rómovia ústne zachovali stáročia, na druhej strane jazyk, ktorí mnohí (často aj samotní Rómovia) považujú za menejcenný. Považujú to za stigmu, keďže ním hovoria najmä chudobní Rómovia. Skutočnosť, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia neovládajú pri nástupe do školy vyučovací jazyk je bariéra, ktorá zapríčiňuje, že opakujú hneď prvý ročník (18%).

Archív - zvoľte dátum