Pod lampou

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Téma: Vianoce 2014 Rešerš ako východisko k téme: Vianoce alebo vianočné sviatky (skrátene Sviatky sú najmä sviatky pokoja a lásky a pôvodne len kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista, dnes aj všeobecne v rovnakom období slávené sviatky pokoja a mieru. Presnejšie sa Vianocami rozumie niektorý alebo niektoré z nasledujúcich významov: • a) sviatok v deň narodenia Ježiša Krista, t. j. sviatok 25. decembra (do 4. storočia po Kr. sa narodenie Krista oslavovalo 6. januára), prípadne vrátane (najmä večera) 24. decembra; synonymá sú Narodenie Ježiša Krista, Narodenie Pána, slávnosť Narodenia Pána, sviatok Narodenia Pána, Božie narodenie, sviatok Božieho narodenia, Prvý sviatok vianočný, zastarano Boží hod, Svätá noc; • b) sviatok od večera 24. decembra (Štedrý večer) do 27. decembra alebo len do 26. decembra; • c) vianočné obdobie, t. j.: i) v rímskokatolíckej cirkvi v užšom zmysle: obdobie zahŕňajúce všetky dni od Štedrého večera do nedele nasledujúcej po Troch kráľoch (alebo nepresne len do Troch kráľov), pričom do 2. vatikánskeho koncilu vianočné obdobie trvalo až do 2. februára (Hromnice) ii) v rímskokatolíckej cirkvi v širšom zmysle: ako i) plus advent iii) v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi obdobie od 20. decembra (predsviatok Narodenia Ježiša Krista) do 31. decembra (odovzdanie sviatku) Deň pred sviatkom sa zachováva prísny pôst (ak nie je sobota alebo nedeľa). V tento deň sa ráno slávia kráľovské hodinky (cárske časy) s čítaním žalmov, starozákonných čítaní, apoštolských čítaní a evanjelií, ktoré sa viažu k tomuto sviatku. Podvečer alebo poobede sa slávi veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého, počas ktorej sa číta osem starozákonných čítaní, ktoré predpovedajú alebo ohlasujú Kristovo narodenie. Neskoro večer sa potom slávi veľké povečerie, na konci ktorého sa koná litia – posvätenie chlebov, pšenice, vína a oleja. Tie sa potom rozdávajú veriacim na utierni alebo po liturgii. Jeho charakteristickým spevom je S nami Boh!, vybrané verše z knihy proroka Izaiáša. Niekde sa spolu s povečerím slávi hneď aj utiereň, inde sa utiereň slávi až 25. decembra ráno. Diskusia bude na témy: Čo sú dnes Vianoce? V čom je ten starý príbeh aktuálny v roku 2014? Aké je miesto náboženstva a cirkvi v súčasnom svete? Čo je pre vás osobne láska?
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum