Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

Večera s Havranom

Utorok 27.03.2018 22:30

Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.

Načítava sa prehrávač...

Viera vo veľkonočnú udalosť je pilierom kresťanskej viery. Postava vzkrieseného Krista sa stala ústredným náboženským a kultúrnym motívom európskej civilizácie. Čo znamená vzkriesenie dnes? Ako byť kresťanom a zároveň kriticky uvažovať o biologických zákonoch, a aký význam má veľkonočná udalosť pre vedu? Ján Gavura básnik, prekladateľ Eliška Kubíková prednostka Anatomického ústavu a prodekanka Lekárskej fakulty UK Ivan Štampach teológ, religionista