Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

Večera s Havranom (Kríza alebo koniec kapitalizmu?)

Utorok 17.06.2014 21:40

Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.

Načítava sa prehrávač...

Je kríza spätá s kapitalizmom ako systémom, alebo je kríza náhodným fenoménom? Ako skúmať problém systému, keď nemáme odvahu pomenovať ho? Ako súvisí morálka s ekonomickým správaním sa? Sú demokracia a kapitalizmus dvojičky, ako sa navzájom ovplyvňujú? Ekonomická kríza sa mení na krízu myslenia. Hostia: Václav Bělohradský - dlhodobo sa venuje téme krízy v súčasnom svete, je teoretikom postmoderny. Ivan Štefunko - tvorivý priemysel je budúcnosťou, nápad ako hodnota, zodpovednosť podnikateľa za ľudí a spoločnosť a Juraj Karpiš - zameriava sa na hospodársku politiku, verejné financie, sociálny systém a zdravotníctvo. Zámerom diskusie je naštrbiť často nevedomé presvedčenie, že kapitalizmus, najmä v jeho neoliberálnej podobe, je prirodzený a nevyhnutný. Pokúsi sa sprostredkovať pochopenie, že namiesto prirodzenosti ide o konštrukt - pričom toto pochopenie nie je samoúčelné, ale je predpokladom pre diskusiu o možnostiach sanovania systému ako takého v miestach, kde zlyháva. , Je kríza spätá s kapitalizmom ako systémom, alebo je kríza náhodným fenoménom? Ako skúmať problém systému, keď nemáme odvahu pomenovať ho? Ako súvisí morálka s ekonomickým správaním sa? Sú demokracia a kapitalizmus dvojičky, ako sa navzájom ovplyvňujú? Ekonomická kríza sa mení na krízu myslenia. Hostia: Václav Bělohradský - dlhodobo sa venuje téme krízy v súčasnom svete, je teoretikom postmoderny. Ivan Štefunko - tvorivý priemysel je budúcnosťou, nápad ako hodnota, zodpovednosť podnikateľa za ľudí a spoločnosť a Juraj Karpiš - zameriava sa na hospodársku politiku, verejné financie, sociálny systém a zdravotníctvo. Zámerom diskusie je naštrbiť často nevedomé presvedčenie, že kapitalizmus, najmä v jeho neoliberálnej podobe, je prirodzený a nevyhnutný. Pokúsi sa sprostredkovať pochopenie, že namiesto prirodzenosti ide o konštrukt - pričom toto pochopenie nie je samoúčelné, ale je predpokladom pre diskusiu o možnostiach sanovania systému ako takého v miestach, kde zlyháva.