Večera s Havranom (Týrané ženy)

Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Násilie na ženách nie je iba záležitosťou vylúčených skupín obyvateľstva. Nepozná sociálne ani ekonomické hranice, je takpovediac beztriedne a predovšetkým ešte stále neviditeľné. Aká je situácia na Slovensku, sme laxnejší voči problému ako zvyšok Európy, nie sú naše mačistické tradície prípravou na takýto druh správania? Ako sa stavia spoločnosť k násiliu páchanom na ženách, ako vyzerajú štatistiky, prečo sa násilníci správajú tak, ako sa správajú a čo robíme preto, aby sme znížili počet útokov a zároveň všetci vedeli, že ide o neprijateľnú formu správania sa? Hostia Michala Havrana - Barbora Holubová, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Adriana Mesochoritisová, OZ Možnosť voľby a Matúš Kanis, právnik.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 20.08. 22:25 Repríza
  • Sobota 27.08. 22:25 Repríza
  • Štvrtok 1.09. 21:40
  • Piatok 2.09. 13:10 Repríza
  • Sobota 3.09. 22:25 Repríza