Orientácie

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Náboženský magazín
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Manželia - architekti Ada a Marian Weberovci, ktorí už vyše tridsať rokov žijú a tvoria vo Švajčiarsku, po roku 1989 preniesli časť svojej tvorby aj na Slovensko. Ich prvé, na Slovensku realizované dielo, je Kostol saleziánov na Miletičovej ulici v Bratislave, ktoré získalo Medzinárodnú cenu SAV za rok 1999 a nominácie na Jurkovičovu cenu a Stavbu roka 1998. Pri príležitosti 20. výročia konsekrácie kostola 19. októbra, sme sa manželov Weberovcov opýtali na ich spomienky a dojmy. „Sviečka za nenarodené deti“ je kampaň Fóra života, do ktorej sa môžu zapojiť všetci, ktorým nie je ľahostajná problematika ochrany života, ľudskej dôstojnosti a rodiny. Práve v týchto dňoch, keď si spomíname na blízkych zosnulých, je vhodná príležitosť spomenúť si aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. V čase komunistickej totality bola náboženská literatúra u nás zakázaná. Viacerí slovenskí kňazi pôsobiaci v emigrácii – vydávali v zahraničí náboženskú literatúru v slovenskom jazyku, ktorá sa potom – vďaka odvážnym dobrovoľníkom – pašovala na Slovensko. Hovorí o tom knižná novinka „Kuriéri Božieho slova“, ktorú predstavili v Poľskom inštitúte v Bratislave. Na záver už tradičná rubrika Veda a viera. Dnes prof. Július Krempaský naznačí, ako by sa dali vedecké dôkazy využiť v prospech ekumenického dialógu.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 28.07. 13:30 Repríza