Orientácie

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Náboženský magazín
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Členovia jezuitskej rehole prežívajú v r. 2021 Jubilejný „Ignaciánsky rok“ – 500 rokov od obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Téma osláv jubilea znie: Vidieť všetko nové v Kristovi. V budúcom roku nadviažu na toto jubileum ďalším – 400. výročím kanonizácie sv. Ignáca a sv. Františka Xaverského – veľkého jezuitského misionára. Jezuiti stále patria k najpočetnejším mužským reholiam u nás i vo svete, hoci nové povolania chýbajú. Čo znamená byť jezuitom dnes? Kde všade robia apoštoláty? Majú aj na Slovensku svoje "misijné územia?" Ako ich apoštolát poznačila pandémia? Zmenila ho v niečom podstatne? Rehoľa vincentínov na Slovensku úspešné šíri osobitný apoštolát: putovné kaplnky Panny Márie zázračnej medaily. Tie navštevujú rodiny i farnosti a prinášajú do nich i z nich svedectvá o pomoci nebeskej Matky, o uzdraveniach, úteche, obráteniach. Jednou z koordinátoriek tohto apoštolátu je p. Klára Kollárová z Bratislavy, povolaním realitná maklérka. Prečo sa rozhodla takýmto spôsobom prehlbovať úctu k Matke Božej a čo jej samej dáva táto forma „misie?“ S akou odozvou sa stretáva v praxi? Ktoré svedectvá ju najviac zasiahli? Začiatkom septembra si Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa pripomenie slávnostnú udalosť výročia blahorečenia svojej zakladateľky – Matky Alfonzy Márie Epingerovej, na ktoré čakala vyše 60 rokov! Proces beatifikácie starostlivo pripravovala Slovenka- sestra Katarína Krištofová, členka rehole, postulátorka, ktorá bola niekoľko rokov aj generálnou predstavenou rehole. Čo všetko zahŕňala príprava procesu? Čo v ňom bolo najnáročnejšie? Prečo sa konal v starobylej katedrále vo francúzskom Štrasburgu v septembri r. 2018-tesne pred pandémiou? V čom nenápadná mystička predbehla svoju dobu a zostáva inšpiratívna dodnes? Ako sa od kanonizácie rehoľa s laickými spolupracovníčkami jej tretieho rádu snaží šíriť charizmu svojej zakladateľky na Slovensku a vo svete?

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 21.07. 13:25 Repríza
  • Nedeľa 28.07. 13:30 Repríza