SK DEJINY (Propaganda, umenie a politický život)

Nevhodné do 12 rokov HD Európska tvorba
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Ako vyzeral politický život, média a umenie za Slovenského štátu ? Čo bolo zakázané a čo ľudácky režim vyzdvihoval ? Slovenský štát veľmi skoro zakázal pôsobenie drvivej väčšiny politických strán a hnutí, privilegoval svoju osobnú ľudácku tlač a rozhlas alebo spriatelené, média, ktorých redakcie boli často prepojené s režimom. Svojich politických odporcov nechal zatvárať a Slovensko sa veľmi rýchlo v ocitlo v situácii režimu štátostrany. Do akej miery išlo o vývoj želaný a koncipovaný ľudáckymi predstaviteľmi, ako na jeho autoritatívnu podstatu vplývala vojna a ako nakoniec vyzerala nová estetika a štylizácie slovenského umenia a kultúry aj pod vplyvom nemeckých postupov a ríšskych umeleckých kánonov ? Marína Závacká, historička Jaroslava Roguľová, historička Miroslav Lysý, Právnická fakulta UK Bohunka Koklesová, Vysoká škola výtvarných umení Záznam z diskusie zo Starej tržnice v Bratislave

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 12.06. 13:00 Repríza
  • Štvrtok 15.06. 21:55
  • Piatok 16.06. 13:05 Repríza
  • Sobota 17.06. 13:05 Repríza
  • Pondelok 19.06. 13:05 Repríza
  • Štvrtok 22.06. 21:55
  • Piatok 23.06. 13:10 Repríza