MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

SK DEJINY (Propaganda, umenie a politický život)

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Ako vyzeral politický život, média a umenie za Slovenského štátu ? Čo bolo zakázané a čo ľudácky režim vyzdvihoval ? Slovenský štát veľmi skoro zakázal pôsobenie drvivej väčšiny politických strán a hnutí, privilegoval svoju osobnú ľudácku tlač a rozhlas alebo spriatelené, média, ktorých redakcie boli často prepojené s režimom. Svojich politických odporcov nechal zatvárať a Slovensko sa veľmi rýchlo v ocitlo v situácii režimu štátostrany. Do akej miery išlo o vývoj želaný a koncipovaný ľudáckymi predstaviteľmi, ako na jeho autoritatívnu podstatu vplývala vojna a ako nakoniec vyzerala nová estetika a štylizácie slovenského umenia a kultúry aj pod vplyvom nemeckých postupov a ríšskych umeleckých kánonov ? Marína Závacká, historička Jaroslava Roguľová, historička Miroslav Lysý, Právnická fakulta UK Bohunka Koklesová, Vysoká škola výtvarných umení Záznam z diskusie zo Starej tržnice v Bratislave

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 22.05. 09:40 Repríza
  • Nedeľa 22.05. 10:45 Repríza
  • Nedeľa 22.05. 16:50
  • Pondelok 23.05. 13:10 Repríza
  • Pondelok 23.05. 14:05 Repríza
  • Utorok 24.05. 14:05 Repríza
  • Nedeľa 29.05. 09:40 Repríza