SK DEJINY (Príbeh Slovenska 1948 - Protirežimové revolty)

Načítava sa prehrávač...

Archív - zvoľte dátum

Nástup komunistov k moci a s ním spojené radikálne spoločenské zmeny vyvolávali nespokojnosť a odpor. Nepriatelia socializmu, podnikali sabotáže v energetike či poľnohospodárstve, rozširovali protikomunistické letáky, vydávali samizdaty, organizovali nepovolené koncerty, výstavy či náboženské stretnutia. Organizované akcie zastrešoval Tretí odboj. Kuriéri, spravodajcovia, agenti, príprava ilegálnych prechodov za hranice, spravodajská činnosť pre zahraničné služby alebo pre exil. Aj takto vyzeral zápas proti komunizmu. Protirežimové aktivity na Slovensku mali často náboženské pozadie. Požiadavka náboženskej slobody bola hlavným heslom aj jednej z najznámejších protisocialistických akcií – Sviečkovej manifestácie.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 28.09. 21:45
  • Pondelok 5.10. 21:40