SK DEJINY (Ženy a krása)

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov HD Európska tvorba
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Sociálna nerovnosť a obmedzená svojprávnosť sa v minulosti vzťahovala na mnohé skupiny obyvateľstva. Týkala sa aj žien. Ich postavenie a uplatnenie v spoločnosti sa vnímalo cez tradičné rozdelenie sociálnych pozícií oboch pohlaví. Moderná doba priniesla popri spoločenských, politických a ekonomických zmenách aj zápas rôznych skupín za svoje práva. Ženská emancipácia bola dlhodobým procesom, ktorý v Európe prebiehal od 19. storočia. Feministické hnutie získavalo organizované formy a vetvilo sa do mnohých oblastí života. Otvárali sa tu témy, ktoré sa netýkali len žien, ale aj mužskej časti populácie. Boli to celospoločenské problémy. Rodové vzťahy sa stali špecifickou oblasťou odborných výskumov a významne vstúpili aj do verejných diskusií. V štyroch častiach cyklu SK Dejiny budeme hovoriť o ženách v našej minulosti.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 28.09. 21:55
  • Piatok 29.09. 12:30 Repríza
  • Pondelok 2.10. 12:30 Repríza
  • Štvrtok 5.10. 21:55
  • Piatok 6.10. 12:30 Repríza
  • Sobota 7.10. 13:05 Repríza
  • Pondelok 9.10. 12:30 Repríza