SK DEJINY (Siroty a sirotince v Uhorsku)

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Osudy detí, ktoré vyrastali bez rodičov, patria medzi smutné a často aj tristné témy dejín. Pozrieme sa na rôzne orgány a inštitúcie, ktoré sa v Uhorsku venovali opatere týchto detí. Povieme si, ako sa líšili životné perspektívy osirelého dieťaťa zo šľachtického, meštianskeho a poddanského prostredia. Ako vyzeral život v uhorskom sirotinci? Či aké zmeny nastali po zaradení sirotskej agendy do sociálnej politiky štátu? Aj na to sa budeme pýtať v prvej časti cyklu SK Dejiny, série o sirotách a sirotincoch v Uhorsku.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 6.02. 13:10 Repríza
  • Štvrtok 9.02. 21:50
  • Piatok 10.02. 13:05 Repríza
  • Sobota 11.02. 13:05 Repríza
  • Pondelok 13.02. 13:15 Repríza
  • Štvrtok 16.02. 22:00
  • Piatok 17.02. 13:05 Repríza