SK DEJINY (Život za kláštornými múrmi - Stredoveké kláštory v premenách času)

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

V Uhorskom kráľovstve vzniklo v stredoveku veľké množstvo kláštorov. Z nich pravdepodobne viac než sto bolo benediktínskych opátstiev. Niektoré zanikli a len nepatrná časť z týchto kláštorov existuje do dnešných dní. Dnes budeme hovoriť o zakladaní, hmotnom zabezpečovaní opátstiev, o kláštornej architektúre, každodennom živote v kláštore a napokon aj o prispôsobovaní sa mníchov postupne sa meniacej stredovekej spoločnosti.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 4.12. 12:36 Repríza
  • Štvrtok 7.12. 21:55
  • Piatok 8.12. 12:30 Repríza
  • Sobota 9.12. 13:05 Repríza
  • Pondelok 11.12. 12:30 Repríza
  • Štvrtok 14.12. 22:00
  • Piatok 15.12. 12:30 Repríza