SK DEJINY (Život za kláštornými múrmi - Stredoveké kláštory v premenách času)

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

V Uhorskom kráľovstve vzniklo v stredoveku veľké množstvo kláštorov. Z nich pravdepodobne viac než sto bolo benediktínskych opátstiev. Niektoré zanikli a len nepatrná časť z týchto kláštorov existuje do dnešných dní. Dnes budeme hovoriť o zakladaní, hmotnom zabezpečovaní opátstiev, o kláštornej architektúre, každodennom živote v kláštore a napokon aj o prispôsobovaní sa mníchov postupne sa meniacej stredovekej spoločnosti.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 9.02. 21:50
  • Piatok 10.02. 13:05 Repríza
  • Sobota 11.02. 13:05 Repríza
  • Pondelok 13.02. 13:15 Repríza
  • Štvrtok 16.02. 22:00
  • Piatok 17.02. 13:05 Repríza
  • Sobota 18.02. 13:05 Repríza