SK DEJINY (Lodná doprava na Dunaji do roku 1918)

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Lodná doprava sa využívala na prepravu ľudí a tovaru v časoch, keď ešte neexistovali železnice ani pevné cesty. Pre naše územie mal kľúčový význam Dunaj ako spojnica Európy a ako vodná cesta k Čiernemu moru. Keď sa do lodnej prepravy zaviedol parný pohon, odštartovala nová éra vo využívaní vodných tokov. Parníky na Dunaji sa stali veľkou atrakciu, no aj výnosným obchodom. Ako tento modernizačný skok ovplyvnil cesty štúrovcov? A ako sa začal meniť obraz krajiny a života v okolí Dunaja po jeho zregulovaní? Uvidíte v dvoch častiach SK_Dejiny o lodnej doprave na Dunaji.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 29.03. 12:45 Repríza
  • Štvrtok 30.03. 12:40 Repríza
  • Štvrtok 30.03. 21:55
  • Piatok 31.03. 12:35 Repríza
  • Sobota 1.04. 13:05 Repríza
  • Pondelok 3.04. 13:00 Repríza
  • Štvrtok 6.04. 21:45