MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

SK DEJINY (Osudy elít)

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Koniec vojny rovná sa koniec Slovenského štátu. Slovensko je oslobodené a obnovuje sa Československá republika. Nové mocenské elity sa zaväzujú k stíhaniu vojnových previnilcov, zradcov a kolaborantov. Zriaďujú sa mimoriadne retribučné či ľudové súdy. Je obžalovaných 20 550 ľudí. 8 085 z nich je odsúdených, z toho 55 na trest smrti. V 29 prípadoch bol hrdelný trest vykonaný. Medzi súdených činiteľov patrili aj členovia vlády a slovenského snemu. Bývalý slovenský prezident Dr. Jozef Tiso utiekol z Bratislavy pred Červenou Armádou do Rakúska, kde ho zatkli americké vojenské orgány. 29. októbra 1945 bol dopravený na Slovensko a uväznený. 18. apríla 1947 Dr. Tisa popravili na dvore Justičného paláca v Bratislave. Aké boli osudy predstaviteľov vojnového slovenského štátu bezprostredne po jeho zániku, sa dozvieme v dnešnom vydaní relácie SK: Dejiny: Oslobodenie.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 29.05. 10:00 Repríza
  • Nedeľa 29.05. 10:55 Repríza
  • Nedeľa 29.05. 16:50
  • Pondelok 30.05. 13:05 Repríza
  • Pondelok 30.05. 14:05 Repríza
  • Utorok 31.05. 14:10 Repríza
  • Nedeľa 5.06. 09:50 Repríza