Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

Televízny klub nepočujúcich

Sobota 7.04.2018 10:50

Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.

Načítava sa prehrávač...

Spolok nepočujúcich pedagógov spustil na webovej stránke posunky.sk dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka a slovenského posunkového jazyka . O unikátnosti tohto jazyka, ktorý by mal byť prospešný najmä pre školské účely a tlmočníkov slovenského posunkového jazyka sme hovorili s jedným jeho tvorcov Romanom Vojtechovským. V ďalšej časti predstavíme zaujímavú publikáciu troch autoriek - Máme dieťa s poruchou sluchu. Nová publikácia by mala pomôcť hlavne rodičom nepočujúcich detí. V treťom príspevku predstavíme nepočujúcu žiačku Tamarku Babálovú, ktorá trénuje a hrá futbal s počujúcimi dievčatami vo futbalovom klube FC Patreržalka. A celkom na záver sa pozrieme, ako sa počas Zimnej Olympiády pripravovali skryté titulky v RTVS.