Cesta

Život so zdravotným znevýhodnením.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Prvé septembrové vydanie magazínu pozostáva z troch samostatných tematických blokov. Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím bol zriadený zákonom v minulom roku, zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2015. Národná rada SR zvolila dňa 2. decembra 2015 za historicky prvú Komisárku pre osoby so ZP JUDr. Zuzanu Starovskú. Občania sa môžu na ňu ako aj na Úrad obracať s podnetmi vo veci porušovania práv v súvislosti so zdravotným postihnutím alebo ich ohrozovaním. Predstavíme ako tento úrad funguje. Snouzelen je terapeutická metóda na rozvoj a podporu zmyslového vnímania. Metódu demonštrujeme v relácii prostredníctvom terapeutiek a detí v Špeciálnej ZŠ s MŠ na Žehrianskej ul. v Bratislave. Snouzelen pôsobí na zmysly žiaka a stimuluje ho k mentálnej aj fyzickej aktivite, privádza jeho telo i myseľ do stavu uspokojenia, sústredenosti alebo relaxácie. Poskytuje neobvyklé zmyslové zážitky širokou škálou technologických produktov, ktoré vyvolávajú u žiakov zmyslové odpovede i reakcie. Navštívime aj účastníkov Canisvíkendu „Sedmokráska“ v Terchovej-Vŕškoch. Canisterapia je súčasťou holistického (uceleného) prístupu v terapii pre viacnásobne postihnuté deti. Ako terapeutická metóda pomáha deťom pri motivácii k pohybu, pri odbúravaní stresu a úzkosti, v socializácii, zlepšuje komunikačné schopnosti a dodáva aj potrebné rituály. Pri integrovanej canisterapii ide o spojenie canisterapie a fyzioterapie, ktoré pomáha v napredovaní psychomotorického rozvoja detí s viacnásobnými postihnutiami. Podľa potrieb prihlásených detí sú do canisvíkendov zahrnuté aj edukačné aktivity, ktorých špecialitou je do jednotlivých programov zapájať viacerých psíkov naraz.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 1.10. 11:50
  • Pondelok 3.10. 10:00 Repríza
  • Sobota 15.10. 11:50