Cesta (Zamestnať sa so zdravotným postihnutím.)

Život so zdravotným znevýhodnením.

Načítava sa prehrávač...

Archív - zvoľte dátum

Relácia Cesty 12/2013 je zacielená na tému získavania, možnostiach a podmienkach ohľadom pracovných miest pre ľudí so zdravotným postihnutím – fyzickým, mentálnym a kombinovaným. Zameriame sa na súčasný stav a zmenu, ktorá nastala po novelizácii zákona o službách zamestnanosti a ktorá sa dotýka aj chránených pracovísk nakoľko upravuje systém financovania pre zamestnávateľov. Pohľad na túto skutočnosť sa budeme snažiť podať čo najkomplexnejší – priestor dostane ministerstvo práce, zriaďovatelia chránených dielní a ich zamestnanci, ZŤP zamestnanci integrovaní do trvalého pracovného pomeru a jeden z najväčších serverov sprostredkúvajúcich hľadanie práce Profesia.sk, ktorý je súčasne zriaďovateľom bezplatnej stránky dielne.sk. Bude nás zaujímať, pohľad na zmeny, ktoré novela prináša a prípadne aj to, ako konkrétne sa to dotýka, respektíve v budúcnosti zasiahne fungovanie chránenej dielne. , Relácia Cesty 12/2013 je zacielená na tému získavania, možnostiach a podmienkach ohľadom pracovných miest pre ľudí so zdravotným postihnutím – fyzickým, mentálnym a kombinovaným. Zameriame sa na súčasný stav a zmenu, ktorá nastala po novelizácii zákona o službách zamestnanosti a ktorá sa dotýka aj chránených pracovísk nakoľko upravuje systém financovania pre zamestnávateľov. Pohľad na túto skutočnosť sa budeme snažiť podať čo najkomplexnejší – priestor dostane ministerstvo práce, zriaďovatelia chránených dielní a ich zamestnanci, ZŤP zamestnanci integrovaní do trvalého pracovného pomeru a jeden z najväčších serverov sprostredkúvajúcich hľadanie práce Profesia.sk, ktorý je súčasne zriaďovateľom bezplatnej stránky dielne.sk. Bude nás zaujímať, pohľad na zmeny, ktoré novela prináša a prípadne aj to, ako konkrétne sa to dotýka, respektíve v budúcnosti zasiahne fungovanie chránenej dielne.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 23.05. 11:30
  • Pondelok 24.05. 13:35 Repríza