Cesta

Život so zdravotným znevýhodnením.

Načítava sa prehrávač...

Archív - zvoľte dátum

13. vydanie relácie CESTA zamieri do celkom bežnej Základnej umeleckej školy v centre Bratislavy, kde sa ale celkom výnimočne venujú aj deťom so špeciálnymi potrebami, t.z. deťom, ktoré majú telesný či mentálny postih, resp. ich kombináciu. Niektorí autisti sú zdatní klaviristi, deti s Downovým syndrómom nacvičujú muzikál s ostatnými deťmi „ akoby sa nechumelilo“. Za týmto obrázkom harmonickej integrácie a vzájomnej spolupráce a ohľaduplnosti je však obrovský kus práce vôle, odvahy, práce, trpezlivosti, vynaliezavosti a vytrvalosti pedagógov tejto ZUŠ. Spoločne nás učitelia tejto školy na čele s Gabikou BADINOVOU prevedú procesom, ktorý umožnil, aby deti so špeciálnymi potrebami zažívali na pôde školy úspech. Rodičia detí zasa reflektujú, ako sa rozvoj v umeleckej oblasti prenáša do života, do zručností v starostlivosti o seba a takisto školského prospechu. , 13. vydanie relácie CESTA zamieri do celkom bežnej Základnej umeleckej školy v centre Bratislavy, kde sa ale celkom výnimočne venujú aj deťom so špeciálnymi potrebami, t.z. deťom, ktoré majú telesný či mentálny postih, resp. ich kombináciu. Niektorí autisti sú zdatní klaviristi, deti s Downovým syndrómom nacvičujú muzikál s ostatnými deťmi „ akoby sa nechumelilo“. Za týmto obrázkom harmonickej integrácie a vzájomnej spolupráce a ohľaduplnosti je však obrovský kus práce vôle, odvahy, práce, trpezlivosti, vynaliezavosti a vytrvalosti pedagógov tejto ZUŠ. Spoločne nás učitelia tejto školy na čele s Gabikou BADINOVOU prevedú procesom, ktorý umožnil, aby deti so špeciálnymi potrebami zažívali na pôde školy úspech. Rodičia detí zasa reflektujú, ako sa rozvoj v umeleckej oblasti prenáša do života, do zručností v starostlivosti o seba a takisto školského prospechu.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 9.05. 11:30
  • Pondelok 10.05. 13:05 Repríza
  • Nedeľa 23.05. 11:30