Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Cesta

Život so zdravotným znevýhodnením.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Od roku 2007 pomáha ľuďom tesne po autohavárii na Slovensku zásahová organizácia Modrý anjel. Tím Modrého anjela poskytuje terénnu krízovú intervenciu všetkým osobám na území Slovenska a výnimočne aj v zahraničí pre občanov SR. Krízová intervencia sa realizuje hlavne v podobe psychosociálnej podpory. Svoju pomoc poskytujú predovšetkým ľuďom, ktorí náhlym spôsobom stratili blízkeho človeka. Sprevádzajú rodiny obetí nehôd pri rozlúčkach s telom, asistujú policajnému zboru pri úkonoch potrebných na vyšetrenie prípadov, organizujú stretnutia medzi vinníkmi, obeťami a blízkymi obetí nehôd. Na Modrého anjela sa môže poškodený obrátiť aj neskôr. Napríklad rok po závažnej nehode. Vysoké percento pacientov s poranením chrbtice a miechy po pobyte v nemocnici končí na rehabilitačno - liečebnom pobyte v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová. Pracovníci v centre sa snažia o to, aby pacient od nich odchádzal čo možno najsamostatnejší. Vedúci rehabilitačného komplexu v NRC Kováčova Mgr. Adrián Ďurica hovorí: „Je veľmi dôležité, aby títo ľudia našli motiváciu, chuť zabojovať a učiť sa staré veci po novom. Zrazu sa im mení celý život. Je zlé keď sa začnú pacienti ľutovať, keď upadnú do apatie, keď strácajú chuť do života.V súčasnosti sa s tým stretávame častejšie, ako po minulé roky. Tí, ktorí sa k nám vracajú druhý, tretí krát sú oveľa aktívnejší. Časom pochopia, že keď sa ocitnú sami vo svojom byte - nikto za nich nič nespraví. To, ako im pomohol pobyt u nás, zaznamenávame v testoch samoobsluhy a sebestačnosti pacientov. Ten robíme pri príchode a odchode pacienta. Aj vďaka tomu vieme vhodne nastaviť pacientom zdravotné pomôcky do ďalšieho života.“

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 25.10. 10:00 Repríza
  • Sobota 30.10. 13:05