Športová televízia
Športová televízia

Koncerty pod Pyramídou (Koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu)

Spomienkový koncert v Jezuitskom kostole sv. Františka Xaverského v Skalici.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Program Ľudovít Rajter (1906 - 2000) Suite symphonique Max Bruch (1838 - 1920) Koncert pre husle a orchester č. 2 g mol op. 44 Účinkujú Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Peter Valentovič, dirigent Dalibor Karvay, husle Dalibor Karvay vo veku troch rokov začal hrať na husliach pod vedením svojho otca. Absolvoval mimoriadne štúdium na Žilinskom konzervatóriu u prof. Bohumila Urbana a od roku 1999 študoval na Viedenskom konzervatóriu v triede svetoznámeho prof. Borisa Kuschnira. Zúčastnil sa taktiež viacerých majstrovských kurzov u uznávaných pedagógov – Eduard Grach, Mintscho Mintschev, Herman Krebbers. Medzi jeho najvýznamnejšie úspechy patrí víťazstvo na stretnutí mladých hudobníkov v Córdobe (1996), cena Eurovízie - Grand Prix Mladý hudobník roka (2002), prvé miesto na súťaži Tibora Vargu (2003), cena Medzinárodnej tribúny mladých interpretov New Talent (2005), víťazstvo na súťaži Davida Oistracha v Moskve (2008). Od roku 2014 pôsobí pedagogicky na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Dalibor Karvay hrá na husliach vyrobených viedenskou husliarkou Juliou Mariou Pasch. Peter Valentovič začal svoju úspešnú kariéru ako klavirista a korepetítor. Študoval na Konzervatóriu v Bratislave (E. Pappová, klavír, J. Karaba, dirigovanie). V klavírnej hre sa zdokonaľoval na kurzoch u M. Lapšanského a E. Indjića.V štúdiách pokračoval na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, kde získal špeciálne štipendium V. Bunzla za mimoriadne umelecké nadanie. Vzdelanie si rozšíril u špecialistu na súčasnú hudbu Z. Nagya na prestížnom parížskom Conservatoire National Superiéur de musique et de danse. Prvý koncert dirigoval ako 20-ročný (Šostakovič: Komorná symfónia), prvú operu (Figarova svadba – nasledovali ju Don Pasquale, Príhody Líšky Bystroušky a Orffova Chytráčka /Die Kluge) ako 21-ročný. Peter Valentovič patrí vďaka muzikalite, flexibilite a repertoárovej všestrannosti k medzinárodne žiadaným umelcom. Tieto kvality rozvíjal už od štúdií ako korepetítor a asistent na významných podujatiach a u známych dirigentských osobností. Významnou je jeho klavírna i dirigentská spolupráca s opernou divou E. Gruberovou, vďaka ktorej účinkoval v milánskej La Scale, vo Viedenskej štátnej opere, v Opere v Zürichu, v Bavorskej štátnej opere, vo Frankfurtskej opere, v Baden Baden Festspielhause, v Opere v Budapešti a v Tokiu. Dôležitou súčasťou dirigentskej kariéry Petra Valentoviča je spolupráca so zahraničnými opernými domami. Okrem medzinárodnej kariéry operného dirigenta je Peter Valentovič pozývaný dirigovať aj symfonické orchestre v Európe a zámorí V júni 2018 bol menovaný šéfdirigentom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu je najstarším slovenským profesionálnym orchestrálnym telesom. Vznikol v roku 1929 ako orchester, ktorý mal saturovať potreby rozhlasového vysielania. Za obdobie jeho existencie vyrástol v teleso reprezentatívneho charakteru, pravidelne hosťujúce na domácich i zahraničných koncertoch, prehliadkach a festivaloch. Spolupracuje s významnými kultúrnymi a umeleckými inštitúciami a hudobnými vydavateľstvami doma i v zahraničí. Predstavil sa vo všetkých významných európskych i svetových hudobných centrách.

Archív - zvoľte dátum