Stará škola

10 dielny seriál o komunikácii mladej a staršej generácie odohrávajúci sa na pozadí rôznych spoločensko-sociálnych kríz.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Prvý diel dokumentárneho seriálu Stará škola nám predstavuje názory hlavných protagonistov, ktorí patria do kategórie dôchodcov. Spomínajú si na svoje školské obdobie a porovnávajú ho so súčasnou mentalitou detí a mládeže. V tomto kontexte sa zaoberajú aj možnými hlavnými hrdinami, ktorými sú práve mladí ľudia účinkujúci v neskoršej časti. Počas diskusie prechádzajú aj úsmevnými pasážami, no najmä sa venujú otázkam, akí budú žiaci, ktorým sa majú venovať a usilovať sa s nimi nadviazať medzigeneračný dialóg. Ďalej sú nám predstavení hlavní protagonisti - žiaci základných a stredných škôl, teda konkrétne dvojice s ich sociálno-spoločenským pozadím, teda rodinným zázemím. Dozvedáme sa príbehy vyhranených osudov, mnohokrát i s tragickým kontextom. Po predstavení sa stretávajú dvojica mladých ľudí s ich seriálovými "učiteľmi", seniormi. Postupne sa "oťukávajú" a bližšie spoznávajú. Sledujeme ich prvé, ešte nesmelé kroky k spoločnému poznaniu.

Archív - zvoľte dátum