Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Stará škola

10 dielny seriál o komunikácii mladej a staršej generácie odohrávajúci sa na pozadí rôznych spoločensko-sociálnych kríz.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Stará škola je 10 dielny seriál zaoberajúci sa problematikou medzigeneračnej diskusie. Venuje sa priblíženiu spoločensko-komunikačného rámca mladých ľudí (8 až 15 roční) a seniorov. Hlavným poslaním je prehĺbiť praktickú komunikáciu medzi pertraktovanými skupinami. Dôraz sa kladie najmä na náučno-poznávaciu, ale aj sociálno-adaptačnú rovinu. Jedinečnosťou programu je možnosť vytvorenia priameho, nefalšovaného, humanistického puta medzi generačne vzdialenými ľuďmi. V neposlednom rade zintenzívniť spoločenský dialóg a výmenu skúseností, názorov a zručností.

Archív - zvoľte dátum