Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Generácia

Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Generácia – zlaté roky života v tomto prípade ponúkne vnímanie života vedca so špecializáciou telovýchovný lekár, ktorý je verejnosti známy ako propagátor zdravého športovania, pozoruhodné zaujatie pre prácu šikovných rúk a bystrenia umu v krúžku sedemdesiat-osemdesiatročných, a takisto praktické rady tým skôr narodeným, keď musia čeliť nástrahám moderného – a pre nich často málo pochopiteľného, zato však málo milosrdného prostredia. Prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc. (64), profesor na Katedre športovej kinantropológie Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Oblasť jeho profesionálnych záujmov zahŕňa funkčnú diagnostiku, osobitne vývoj počítačom riadených systémov na hodnotenie funkčného stavu a trénovanosti tak športovcov, ako aj pacientov. V marci tohto roku bolo na Fakulte telesnej výchovy a športu UK slávnostne otvorené Diagnostické centrum prof. Hamara. Jemu je smiešne, že ešte za života to nazvali jeho menom, bez ohľadu na to, že to skutočne sám stvoril z prístrojov, ktoré priniesol zo špičkových príbuzných centier v zahraničí alebo iné – originály, dal sám zostrojiť. Hlavným cieľom centra je podpora vedeckovýskumných aktivít v oblasti vied o športe a ich prepojenie s praxou. Prednášal na medzinárodných konferenciách vo viac ako 40 krajinách - v Európe, USA, Ázii a Austrálii. Dostal viacero cien, zastával množstvo významných medzinárodných funkcií vo vrcholovom športovom svete. Od mladosti je aktívnym športovcom, najskôr ako reprezentant bývalej ČSSR v atletike, potom ako bežec, lyžiar, cyklista, tenista a golfista. Je považovaný za jedného z najkompetentnejších a najkomplexnejších znalcov problematiky zneužívania dopingu špičkovými športovcami, hlavne anabolických steroidov… V trenčianskom zariadení pre seniorov na Piaristickej ulici založili koncom roka 2014 keramikársky krúžok (11 osemdesiatnikov a sedemdesiatnikov, ženy s jediným mužom, ktorý je mimoriadne schopný, nepočuje, takmer každý deň trávi v miestnosti na modelovanie). Po vyše roku, keď ešte predtým vedenie zariadenia zabezpečilo hlinu, kúpilo elektrickú pec a potom sa zapálené ženy pustili do modelovania, poväčšinou nikdy predtým sa mu nevenovali, a teraz unisono tvrdia, že sa nevedia dočkať piatku, kedy sa bude modelovať, a hádam aspoň dvakrát v týždni by to to išlo, keď svoje „umenie“ predávali na vianočných trhoch, na veľkonočných takisto, keď za utŕžené peniaze vycestovali von z Trenčína, keď sa dosiaľ tešia vypáleným vlastným výrobkom, ktoré má každá z nich to vyzerá tak, že plnia riaditeľov sen: „Problémom seniora nie je, že by nemal dostatok voľného času, má ho nadbytok, odmenou pre nás je, keď sa zobúdza s radosťou a úsmevom, lebo sa bude venovať tomu, čo ho teší.“. Na Mestskom úrade Bratislava - Ružinov dospeli k záveru, že by nebolo od veci, aby to skúsili s bezplatnou spotrebiteľskou poradňou, pravdepodobne jedinou svojho druhu na Slovensku. Záujem je predovšetkým zo strany dôchodcov, ktorí často nenájdu odvahu reklamovať obrovské nedoplatky pri vyúčtovaní, najskôr si požičajú od známych.... finančná záťaž sa však postupne prejaví a neraz sa dostávajú do bludného kruhu. V Trenčíne navštívime mestskú radnicu, opýtame sa, čo pripravujú pred Veľkonočnými sviatkami, alebo čo mesto ponúka seniorom ako tip na trávenie voľného času v prírode, alebo nás pozvú na niektoré zaujímavé podujatie.... Pripravíme teda obrazovú pozvánku s radou, ako najkrajšie stráviť víkend v okolí Trenčína.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 8.10. 11:20
  • Pondelok 10.10. 09:05 Repríza
  • Sobota 15.10. 11:20 Repríza
  • Pondelok 17.10. 09:05 Repríza
  • Sobota 22.10. 11:20