Televízny posol

Náboženský magazín.

Načítava sa prehrávač...

Archív - zvoľte dátum

Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. V úvode relácie sa nám prihovorí biskup Západného dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ján Hroboň. Povieme si o príbehu záchrany jednej malej obce na Považí počas druhej svetovej vojny, no tiež o rodine Grünwaldovcov a pietneho miesta v priestoroch ich už dnes neexistujúceho domu. Spisovateľka, pracovníčka so sirotami a staršími, bojovníčka proti všadeprítomnému alkoholizmu. Kristína Royová by tento rok slávila 160. výročie od svojho narodenia a to bude naša štvrtá téma. Na záver nám tlačová tajomníčka generálneho biskupského úradu priblíži aktuálne podnety z prostredia cirkvi.

Archív - zvoľte dátum