MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Televízny klub nepočujúcich

Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Zavítame do Nórska, kde sa od roku 1967 koná festival kultúry nepočujúcich. Je to medzinárodné, kultúrne a spoločenské podujatie pre nepočujúcich a nedoslýchavých z celého sveta. Program festivalu je zameraný na rozvoj posunkového jazyka, na rôzne prednášky, ale aj na divadelno-kultúrne vystúpenia nepočujúcich z celého sveta. V Bergene navštívime aj centrum pre nepočujúcich , budeme hovoriť s nórskymi nepočujúcimi o ich živote, podmienkach, školstve a celkovom začlenení nórskych nepočujúcich do spoločnosti. Navštívime aj domov pre nepočujúcich v Bergene, kde sa o starších nepočujúcich starajú mladí nepočujúci, ale aj počujúci, ktorí sa naučili ovládať nórsky posunkový jazyk.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 28.05. 12:00
  • Pondelok 30.05. 10:50 Repríza
  • Sobota 11.06. 12:00