Športová televízia
Športová televízia

Televízny klub nepočujúcich

Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

V TKN pozveme divákov na besedu, ktorá bude riešiť pálčivú otázku nepočujúcich. V poslednom čase totiž medzi mladými nepočujúcimi prípady, najmä v školách a internátoch, keď dochádza k vzájomnému sexuálnemu obťažovaniu, aj vydieraniu, či zneužívaniu. Neraz rodičov, pedagógov nahrádza internet, mladí ľudia strácajú zábrany, nepoznajú hranice najmä v sexuálnej oblasti. Dochádza potom k mnohým skratovým situáciám, ktoré musí riešiť nakoniec sexuológ, psychológ, ale aj polícia. Riaditelia na interných školách bijú na poplach, preto aj my sme sa rozhodli v našej relácii o týchto problémoch hovoriť.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 29.11. 09:55 Repríza