MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Televízny klub nepočujúcich

Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

V relácii navštívime jednu z najstarších škôl pre nepočujúce deti v Kremnici. Počas koronakrízy a zatvorenia škôl dokázali v škole dotiahnuť niektoré projekty zamerané na SP deti. Získali finančný grant na miestnosť senzorickej integrácie, dokončili miestnosť s rezonančnou podlahou, miestnosť na terapiu hrou a snoezelen. Snoezelen poskytuje predovšetkým prostredie pre relaxáciu prostredníctvom jemnej komunikácie. Senzorická integrácie je dôležitou schopnosťou pre proces učenia, učebného procesu aj pre nepočujúce deti. O výhodách týchto terapií sa porozprávame s riaditeľkou školy, ale aj so špeciálnymi pedagógmi.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 28.05. 12:00
  • Pondelok 30.05. 10:50 Repríza
  • Sobota 11.06. 12:00